Resume skriver om Miramadis kampanj hos GUSO

GUSO miramadi fältman malmen resume eurosize

http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2015/12/11/vill-bromsa-fetman–med-digitala-vagskyltar/