Mars 2012 – Täby

12st nya annonsytor är nu klara i Täby. Strömsättningen av samtliga skyltar kommer ske under hösten 2012. Placeringarna är på det mest trafikerade vägarna i Täby kommun för att på bästa sätt skapa hög exponering i hela Täby för våra annonsörer, som är en av de större kommunerna i Stockholms län. Här är en bild på kampanjen från vår senaste annonsör Täby Centrum. Så nu kan Täbyföretagen utnyttja fördelarna med utomhusreklam. 

Klicka här för att läsa hur du kan marknadsföra dig mot Täbyborna med GUSOs reklamskyltar