Fastighetsbolaget Småa annonserar för sina nya ateljehus i Ullna Strand hos GUSO

 

 

 

 

Nedan är bilder från kampanjen för SMÅAs nya hus i Ullna Strand som sitter uppe denna vecka på 12 av GUSOs reklamytor i Täby, den kommer sammanlagt att passeras av över 780 000 fordon.  

 

Småa ateljehus Ullna strand Täby -  GUSO Närmedia adshels Enhagsvägen  Småa ateljehus Ullna strand Täby -  GUSO Närmedia adshels Småa ateljehus Ullna strand Täby -  GUSO Närmedia reklamskylt Småa ateljehus Ullna strand Täby -  GUSO Närmedia reklamtavlor Näsby park Småa ateljehus Ullna strand Täby -  GUSO Närmedia reklamtavlor Småa ateljehus Ullna strand Täby -  GUSO NärmediaSmåa ateljehus Ullna strand Täby -  GUSO reklamtavlorSmåa läckra ateljehus Ullna strand Täby -  GUSO Närmedia adshels