Botkyrka Stadsnät når sin målgrupp med räckvidd och frekvens

Genom att använda GUSOs reklamtavlor i Tumba och Tullinge, kan Botkyrka Stadsnät marknadsföra sin fiber till villaägare. Stadsnätet har varit en återkommande kund hos GUSO, då de når sina kunder när de rör sig i kommunen och få den så viktiga repetitionen av sitt budskap. 

 

Botkyrka Stadsnät Tumba centrum - GUSO reklamskylt Botkyrka Botkyrka Stadsnät Tumba centrum - GUSO reklamtavla Botkyrka Botkyrka Stadsnät Tumba köpcentrum - GUSO reklamskylt Botkyrka